โลโก้ปลาร้า โลโก้ของฝาก โลโก้ของดีประจำจังหวัด โลโก้การ์ตูน Cartoon Logo

โลโก้ปลาร้า โลโก้ของฝาก โลโก้ของดีประจำจังหวัด โลโก้การ์ตูน Cartoon Logo
โลโก้ปลาร้า โลโก้ของฝาก โลโก้ของดีประจำจังหวัด โลโก้การ์ตูน Cartoon Logo

โลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้สำหรับผลิตภัณฑ์ปลาร้า ที่ถูกใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของดีของฝากประจำจังหวัด การออกแบบตัวโลโก้เป็นการวาดรูปแบบตัวการ์ตูนรูปปลาน่ารักที่ทำท่าทางให้สอดคล้องกับความป็นผลิตภัณฑ์ มีการใส่รายละเอียดทุกอย่างลงในโลโก้ให้ครบถ้วน เพื่อสามาารถนำไปจัดทำเป็นสติ๊กเกอร์ฉลากของผลิตภัณฑ์ได้ทันที ตัวโลโก้มีการใช้โทนสีที่สดใสชวนให้สดุดสายตาเมื่อพบเห็น


เมื่อ

ใน

โดย