โลโก้ผลิตภัณฑ์ผ้าเย็น โลโก้ลายไทย โลโก้ตัวอักษณลายไทย

 โลโก้ผลิตภัณฑ์ผ้าเย็น โลโก้ลายไทย โลโก้ตัวอักษณลายไทย
โลโก้ผลิตภัณฑ์ผ้าเย็น โลโก้ลายไทย โลโก้ตัวอักษณลายไทย

โลโก้ชิ้นนี้เป็นผลงานที่ออกแบบสำหรับใช้เป็นโลโก้ผลิตภัณฑ์ผ้าเย็น โดยมีการออกแบบเน้นรูปแบของความเป็นไอค่อนสัญลักษณ์ลายไทยที่มีความงดงาน สื่อถึงความหรูหรา เป็น Luxury น่าหยิบจับและค้นหา รูปแบบในการออกแบบเลยมีการใช้เรื่องความสมดุลทั้งสองข้างของไอค่อน วาดเป็นรูปแบบลายไทย ให้มีลักษณ์ทรงคล้ายดอกบัวตูม หรือหยดน้ำ แต่ดัดแปลงให้เป็นลายไทย เพื่อเสริมความสวยงามเข้าไปในตัวโลโก้ การวาดประดิษฐ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษ เป็นตัวอักษรชื่อข้อความที่ยังคงเล่นสไตล์ลายไทยเข้าไปให้โดดเด่นเฉพาะตัว พร้อมทั้งการใช้งานโทนสีน้ำตาลทองที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้จัดทำอยู่บนพื้นสีดำเสริมความโดดเด่น ทำให้ดูเป็นอมตะ

เมื่อ

ใน

โดย