ออกแบบโลโก้แบรนด์สินค้าผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้งส่งออก Product Logo Design

ออกแบบโลโก้แบรนด์สินค้าผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้งส่งออก Product Logo Design
ออกแบบโลโก้แบรนด์สินค้าผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้งส่งออก Product Logo Design

งานออกแบบโลโก้ดีไซน์สไตล์ไทยที่นำไปใช้งานกับแบรนด์สินค้าผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้งส่งออก เป็นงานออกแบบโลโก้ในมีเอกลักษณ์สไตล์ถึงความเป็นไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการสร้างความเป็นกันเอง น่ารักและดูโดดเด่น ที่สำคัญต้องการให้มีความเป็นตัวการ์ตูนเข้ามาผสมผสานในโลโก้ ตัวโลโก้นี้จึงมีการออกแบบด้วยงานสเก็ตซ์ร่างภาพลงบนกระดาษเพื่อทำการปรับแนวไอเดียให้ได้ตรงตามความต้องการอย่างมากที่สุด การนำเอาสัญลักษณ์ต่าง ๆ เข้ามาร่วมผสมเข้ากับรูปทรงไอค่อนหลักก็สามารถสื่อถึงความหมายได้ในส่วนหลักสำคัญ เช่น ใบไม้ และรูปทรงของริบบิ้นที่เป็นพื้นหลังของข้อความชื่อแบรนด์ ทุกอย่างถูกประกอบเข้าด้วยกันเพื่อให้สื่อถึงความเป็นไทย และเจตนาให้มีลักษณะคล้ายกันกับกระทง กลีบดอกบัว ที่ถูกนำมาเสริมในด้ารบนเพื่อเป็นอีกหนึ่งชั่นของความเป็นกระทง เป็นฐานเพื่อรองรับส่วนอื่น ๆ ให้ดูมีนัยยะความหมาย การเติมรูปของวงกลมเพื่อสร้างเป็นพื้นหลัง และเพิ่มสีโทนเหลือง เพื่อเจตนาให้มีความสื่อถึงดวงจันทร์ที่กลมโตและสุกส่ว่างโชติช่วงอีกนัยยะหนึ่ง โดยรวมของโลโก้แบรนด์ชิ้นนี้สามารถตอบโจทย์ในทุก ๆ ความต้องการของการออกแบบ และความต้องการของลูกค้าได้อย่างเข้าถึงมากที่สุด ทั้งนี้ โลโก้นี้ยังได้ถูกนำไปเป็นองค์ประกอบในการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ตัวฉลากของผลิตภัณฑ์สินค้า


เมื่อ

ใน

โดย