โลโก้ผู้หญิงไทย โลโก้ลายไทย โลโก้ผลิตภัณฑ์

โลโก้ผู้หญิงไทย โลโก้ลายไทย โลโก้ผลิตภัณฑ์
โลโก้ผู้หญิงไทย โลโก้ลายไทย โลโก้ผลิตภัณฑ์

งานวาดภาพผู้หญิงไทยที่ดูให้มีความสง่างามของตัวรูปแบบสไตล์โลโก้เพื่อให้เข้ากับชื่อของโลโก้ผลิตภัณฑ์ โดยงานวาดโลโก้ชิ้นนี้เป็นรูปแบบการวาดที่ใช้สไตล์การวาดตัวภาพผู้หญิงไทย ลายเส้นสีทอง มีมวยผมที่เด่นชัด ในลักษณะท่าทางที่ดูเฉิดฉาย สง่า

เมื่อ

ใน

โดย