ออกแบบโลโก้ร้านค้า โลโก้ผ้าคราม โลโก้ลายผ้าไทย
ออกแบบโลโก้ร้านค้า โลโก้ผ้าคราม โลโก้ลายผ้าไทย

งานออกแบบโลโก็สำหรับธุรกิจร้านค้าจำหน่ายผ้าคราม โลโก้ที่นำเอาสัญลักษณ์ของพระธาตุพนมในจังหวัดนครพนมนำมาเป็นอัตราลักษณ์ใช้ในการออกแบบรวมทั้งการนำเอาลวดลายผ้าครามเอามาคัดดัดแปลงและคลี่คลายให้เหลือรูปทรงแบบไอค่อน เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ที่เข้าใจได้ง่าย รูปลักษณ์ของโลโก้มีส่วนประกอบ 3 ส่วนด้วยกัน คือ รูปทรงของพระธาตุพนม เป็นตัวแทนของจังหวัดนครพนมและบ่งบอกได้ว่าธุรกิจร้านค้านี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด รูปทรงของคลื่นน้ำ เป็นตัวแทนรูปพื้นแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญของจังหวัดนครพนมเช่นกัน และสุดท้ายคือรูปทรงไอค่อนลายทางที่ดัดแปลงมาจากลวดลายที่อยู่บนผืนผ้าคราม การใช้โทรสีที่เป็นสีโทนน้ำเงิน (กรมท่า) ซึ่งเป็นโทนสีของผ้าคราม และตัดด้วยสีเหลือทองให้ดูอร่ามสดใส และสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตเมือทั้งหมดนำมารวมกันก็จะได้โลโก้ที่สามารถสื่อความหมายได้อย่างลงตัวอย่างมากที่สุด และสามารถบ่งบอกได้ทุกอย่างเกี่ยวกับธุรกิจร้านค้านี้

%d bloggers like this: