โลโก้ธุรกิจให้เช่ายืมสินสอดทองมั่น โลโก้พญานาคคู่ โลโก้ลายไทย

โลโก้ธุรกิจให้เช่ายืมสินสอดทองมั่น โลโก้พญานาคคู่ โลโก้ลายไทย
โลโก้ธุรกิจให้เช่ายืมสินสอดทองมั่น โลโก้พญานาคคู่ โลโก้ลายไทย

โลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้ที่ใช้สำหรับธุรกิจประเภทการให้เช่ายืมสินสอดทองมั่นในการแต่งงาน ตัวโลโก้ที่มีความต้องการให้ออกแบบ วาด เป็นภาพของตัวพญานาคคู่ที่ให้ดูมีลักษณะเป็นเหมือนคู่ที่เกี่ยวกันกัน มีรูปหัวใจประกอบเพื่อแสดงสื่อให้เห็นถึงความรักซึ่งเป็นการบอกโดยตรงถึงรูปแบบของธุรกิจได้ ตัวพญานาคเพื่อให้เข้ากับความเป็นสิริมงคลเป็นสิ่งแสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมในการเคารพบูชา พร้อมทั้งสามารถสื่อได้ถึงภูมิภาคที่ตั่งของธุรกิจ

เมื่อ

ใน

โดย