โลโก้พญานาคคู่ โลโก้บริษัท โลโก้ลายไทย Company Logo

โลโก้พญานาคคู่ โลโก้บริษัท โลโก้ลายไทย Company Logo
โลโก้พญานาคคู่ โลโก้บริษัท โลโก้ลายไทย Company Logo

โลโก้บริษัทที่ใช้รูปแบบการวาดพญานาคคู่ กับการวาดลายเส้นให้ดูเรียบง่ายตัดทอนลายละเอียดออก เพื่อให้รูปแบบดูมีความทันสมัย และสามารถนำไปใช้ต่อในการผลิตสื่อต่าง ๆ ได้ง่าย การวาดโลโก้ชิ้นนี้วาดรูปแบบพญานาคให้เปป็นพญานาคคู่ มีการออกแบบลักษณะท่าทางให้เพื่อความเป็นสิริมงคงมีความหมายในตัวเองที่ดี คือการวาดท่าทางให้มีลักณะม้วนพันกันเป็นรูปอินฟินิตี้ ชูคอเอามาบรรจบกันให้สูงเพื่อสร้างเป็นรูปคล้ายถุงเงินทอง พร้อมวาดลวดลายประกอบลายไทยที่มีความสวยงามกลมกลืนกัน ใช้โทนสีน้ำตาลทองตามแบบที่เราถนัด จึงได้เป็นรูปแบบของโลโก้ที่มีความชัดเจน สวยงาม ถูกโฉลกต่อตัวเจ้าของบริษัทเอง


เมื่อ

ใน

โดย