งานวาดภาพออกแบบโลโก้พญานาคลายไทย วาดภาพพญานาคคู่กับภาพคน
งานวาดภาพออกแบบโลโก้พญานาคลายไทย วาดภาพพญานาคคู่กับภาพคน

นี้คือผลงานการออกแบบโลโก้อีกหนึ่งชิ้นที่มีการผสมผสานกันระหว่างการวาดภาพของรูปพญานาค และการวาดภาพเหมือนสไตล์เวกเตอร์ ที่อยู่ภายใต้คอนเซ็ปท์ของความเป็นไทย ภาพวาดรูปของพญานาคถูกนำมาใช้ในการจัดวางตามลักษณะขององค์ประกอบที่ลูกค้าต้องการ คือมีลำตัวที่โค้งเข้าหากันคล้ายรูปดอกบัว มีหางที่พันกันอยู่เพื่อรองรับการจัดวางภาพวาดของตัวบุคคล การวาดภาพของตัวบุคคลที่วาดตามโครงเค้าที่เอาแค่เฉพาะสัดส่วนรูปร่างให้เป็นแบบที่มีลักษณะคล้ายกับตัวของบุคคลผู้เป็นเจ้าของโลโก้ และนำมาจัดวางท่าทางให้เป็นท่านั่งในรูปแบบเหมือนกำลังนั่งอยู่บนตัวของพญานาคทั้งสองที่พันเข้าหากัน รวมทั้งจัดการวางสัดส่วนที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกันได้อย่างลงตัว จากนั้นจึงใส่ข้อความด้วยตัวอักษรประดิษฐ์ที่มีสไตล์เอกลักษณ์เฉพาะถึงความเป็นไทยอย่างมากที่สุด โดยเป็นตัวอักษรลักษณะหัวบัวที่เด่นชัด จากนั้นก็ใช้โทนสีทอง น้ำตาลเพื่อเสริมความสว่างและดูมีมนต์ขลังในรูปแบบของความน่าเชื่อถือให้อย่างเต็มที่ โทนสีทองที่ดูสุกใส เพื่ออยู่บนพื้นหลังสีน้ำตาลเข้มทำให้โลโก้นี้มีความเด่นชัดและงดงามเป็นอย่างมาก ทั้งหมดนี้ คืองานออกแบบที่ใช้สไตล์ของการวาดภาพสไตล์เวกเตอร์ทั้งหมด เพื่อให้โลโก้นี้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลายโอกาสและสามารถนำไปต่อยอดต่อการจัดพิมพ์ หรือสร้างเป็นไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างคมชัดโดยไม่สูญเสียรายละเอียดแต่อย่างใด

%d bloggers like this: