โลโก้ตราสำนัก โลโก้พญานาค โลโก้พญานาคแบบขอม

โลโก้ตราสำนัก โลโก้พญานาค โลโก้พญานาคแบบขอม
โลโก้ตราสำนัก โลโก้พญานาค โลโก้พญานาคแบบขอม

โลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้ที่มีการวาดตามรูปแบบขององค์นาคราชที่เป็นคล้ายศิลปะแบบขอม เพื่อใช้จัดทำเป็นตราสำนักหอพระมุนิทร์โฌที่มีรูปแบบของโลโก้เป็นทรงกลม เพื่อให้เข้ากับการม้วนลำตัวขององค์นาคราช โลโก้มีการใช้งานแค่โทนสีเดียวเพื่อให้สามารถนำไปใช้จัดการเป็นแบบพิมพ์ตรายางได้อย่างสะดวก และมีการใส่ลวดลายกรอบให้ดูมีความกลมกลืนกัน ส่วนรายละเอียดเล็กน้อยที่เพิ่มเติมคือการวาดรูปแบบขององค์พระให้อยู่ตรงเศียรขององค์นาคราชตามความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นจุดสังเกตุ เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สำคัญของชิ้นงาน


เมื่อ

ใน

โดย