โลโก้พญานาค โลโก้ร้านขายผ้า โลโก้ลายไทย
โลโก้พญานาค โลโก้ร้านขายผ้า โลโก้ลายไทย

งานออกแบบชิ้นนี้เป็นงานออกแบบโลโก็ที่มีการวาดรูปพญานาคเข้ามาประกอบเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์สำคัญของตัวโลโก้อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการวาดเป็นตัวรูปของพญานาคนั้นมีการวาดให้เป็นไปตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ ทั้งลักษณะท่าทางของตัวพญานาค และเรื่องของโทนสีต่าง ๆ เป็นโลโก้อีกชิ้นหนึ่งที่มีการเก็บและวาดลายละเอียดเอาไว้แลลครบถ้วน การวาดพญานาคที่ให้มีรูปแบบความสัมพันธ์ของทั้งสองให้มีความตรงกัน และวาดในท่าทางหันหน้าเข้าหากันโดยมีลูกแก้วดวงสีน้ำเงินส่องแสงตรงกลางระหว่างทั้งสอง จากนั้นมีการวาดรูปแบบของลายน้ำ ที่ให้ดูคล้ายเป็นรูปพื้นน้ำให้อยู่ตรงด้านล่างลำตัว เพื่อให้เกิดความรู้สึกไม่ว่างเปล่า ช่วยขับให้ตัวพญานาคไม่ดูเหมือนลอยอยู่โดด ๆ ในโลโก้มากเกินไป ทั้งหมดเป็นงานวาดในแบบลวดลายของจิตรกรรมไทยที่ออกมาสมบูรณ์ และมีการให้โทนสีในมุมมองที่สว่าง ดูเด่นชัดให้มากที่สุด

%d bloggers like this: