โลโก้พญานาค โลโก้ลายไทย Naka Thai Style Logo

โลโก้พญานาค โลโก้ลายไทย Naka Thai Style Logo
ผลงานชิ้นนี้มีลิขสิทธิ์ โลโก้พญานาค โลโก้ลายไทย Naka Thai Style Logo

พญานาคถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความ ศรัทธาความเชื่อตามแบบของไทย ในประเทศของเรามีความเชื่อที่ว่าพญานาคเป็นสิ่งหนึ่งที่มีบารมี เป็นสิ่งที่นำโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองมาให้ ผู้คนจึงศรัทธาในพญานาค ดังเช่นที่เราสามารถเห็นได้ในทุก ๆ ที่ ด้วยความเชื่อนี้มีผลที่ส่งให้ถึงการออกแบบ การวาดภาพ ตามความต้องการรของลูกค้าที่ต้องการนำเอาสัญลักษณ์ของพญานาคมาอยู่ไว้ในตัวสัญลักษณ์ของโลโก้เพื่อความเป็นสิริมงคล และหวังผลถึงความเจริญรุ่งเรือง โชคลาภต่าง ๆ โลโก้ที่วาดด้วยพญานาคจึงได้รับความนิยมอย่างสูง เช่นโลโก้นี้ที่มีการวาดรูปภาพของพญานาคเข้ามาประกอบโดยมีการจัดทำการวาดให้เป็นไปตามลักษณะรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ การวาดองค์พญานาคนี้เป็นงานวาดพญานาคแบบคู่ ที่มีลำตัวพันกัน ม้วนกันให้มีความคล้ายกับเลข 8 ซึ่งเป็นตัวเลขที่เรามีความเชื่อที่ว่าเป็นสิริมงคลอย่างมากที่สุด


เมื่อ

ใน

โดย