โลโก้พญานาค โลโก้ลายไทย โลโก้บริษัท Company Logo

โลโก้พญานาค โลโก้ลายไทย โลโก้บริษัท Company Logo
โลโก้พญานาค โลโก้ลายไทย โลโก้บริษัท Company Logo

พญานาคถือเป็นสิ่งมงคลที่มีผู้คนเคารพนับถืออย่างมากมาย มีการนำรูปวาดนำไปใช้ประกอบกับการใช้งานหลากหลายประเภท ทั้งภาพวาด ลายสกรีนต่าง ๆ แม้กระทั้งการนำไปจัดทำเป็นโลโก้ใช้สำหรับบริษัท โลโก้ชิ้นนี้ก็เช่นกันที่มีการใช้งานรูปวาดพญานาคที่วาดขึ้นเพื่อให้มีองค์ประกอบความสวยงามเหมาะสมเพื่อใช้ในงานโลโก้บริษัท การออกแบบวาดมีการใช้ลวดลายไทยเข้าไปผสมผสานให้เกิดความสวยงามลงตัว และมีการใช้โทนสีรวมทั้งองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้ถูกโฉลกกับตัวเจ้าของ โทนสีหลักที่ใช้ก็ยังคงเป็นโทนสีที่ได้รับความนิยมอย่างน้ำตาลทองอยู่ด้วย


เมื่อ

ใน

โดย