โลโก้ฟาร์มผัก โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ภาพเหมือนเวกเตอร์ Cartoon Logo

โลโก้ฟาร์มผัก โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ภาพเหมือนเวกเตอร์ Cartoon Logo
โลโก้ฟาร์มผัก โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ภาพเหมือนเวกเตอร์ Cartoon Logo

งานวาดภาพเหมือนสไตล์เวกเตอร์ที่มีการดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบของงานโลโก้ มีการวาดให้ออกสไตล์รุปแบบของตัวการ์ตูนที่ดูน่ารักสดใส แสดงถึงความเหมือนของภาพใบหน้าต้นแบบจากภาพถ่าย โลโก้นี้เป็นโลโก้ของฟาร์มผักออร์แกนิก ทีต้องสื่อถึงตัวเจ้าของสามพี่น้องที่เป็นเจ้าของฟาร์ม ในภาพโลโก้ที่ต้องการรูปแบบท่าทางของความคลมเกลียวที่ดูน่ารัก และให้ความรู้สึกถึงความเป็นพี่น้องความเป็นกันเองอย่างมากที่สุด โลโก้ชิ้นนี้เป็นการวาดการ์ตูนภาพเหมือนที่อาศัยรูปแบบการวาดตามใบหน้าต้นแบบจากภาพถ่าย และมีการวาดท่าทาง รวมถึงการจัดองค์ประกอบของงานภาพให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าชุดเครื่องแต่งการ หรือแม้กระทั้งลักษณะของรูปภาพองค์ประกอบที่ต้องรูปผักผลิตภัณฑ์ตามแบบที่มีการปลูกจริง

เมื่อ

ใน

โดย