โลโก้การ์ตูน โลโก้ฟ้อนม่านแม่เล้ Cartoon Logo

โลโก้การ์ตูน โลโก้ฟ้อนม่านแม่เล้ Cartoon Logo
โลโก้การ์ตูน โลโก้ฟ้อนม่านแม่เล้ Cartoon Logo

โลโก้การ์ตูนที่วาดเป็นสัญลักณ์ของฟ้อนม่านแม่เล้ เป็นโลโก้ที่วาดตามภาพใบหน้าของบุคคลในภาพ เป็นการ์ตูนภาพเหมือน และมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่วาดตามรวมทั้ง เรื่องของการจัดวางองค์ประกอบของงาน ที่มีฉากหลังเป็นรูปของบ้านสถานที่ของคณะฟ้อนรำแม่เล้ นอกจากนี้องค์ปรกอบอื่น ๆ ยังมีการวาดรูปภาพของดอกกุหลาบเอามาเพื่อใช้งานในโลโก้ด้วยเพราะในบริเวณบ้านมีสวนกุหลาบทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ในการจำจได้ง่าย ตัวรูปแบบของการ์ตูนภาพเหมือนมีการวาดชุดเครื่องแต่งการที่ตรงกับความเป็นจริงอย่างมากที่สุด

เมื่อ

ใน

โดย