ออกแบบโลโก้ภาพวาดสไตล์เวกเตอร์ โลโก้ภาพเหมือน สำหรับจัดพิมพ์เสื้อ

ออกแบบโลโก้ภาพวาดสไตล์เวกเตอร์ โลโก้ภาพเหมือน สำหรับจัดพิมพ์เสื้อ
ออกแบบโลโก้ภาพวาดสไตล์เวกเตอร์ โลโก้ภาพเหมือน สำหรับจัดพิมพ์เสื้อ

งานการจัดทำโลโก้ประเภทภาพเหมือนเวกเตอร์ เป็นการจัดทำงาน 2 ครั้งด้วยกันคือ ขั้นตอนของการวาดภาพเหมือนบุคคลสไตล์เวกเตอร์ และขั้นตอนของการออกแบบให้ได้ตัวโลโก้ โดยในการทำงานนั้นใช้โปรแกรมออกแบบดีไซน์ Illustrator ในการจัดทำ เพราะเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถทางด้านเวกเตอร์ งานออกแบบโลโก้ชิ้นนี้เป็นการวาดภาพภาพคนเหมือนในสไตล์เวกเตอร์ โดยวาดจากภาพถ่ายต้นแบบที่ลูกค้าต้องการ และมีการใส่ข้อความโทนสี รวมทั้งการวาดฉากหลังตามแบบความต้องการของลูกค้า ภาพที่ได้ออกมาจึงเป็นโลโก้ภาพเหมือน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อตอบสนองความต้องการต่อการนำไปใช้งานในการทำสกรีนเสื้อ

เมื่อ

ใน

โดย