งานออกแบบโลโก้สไตล์ภาพเหมือน โลโก้ภาพเหมือนเด็ก
งานออกแบบโลโก้สไตล์ภาพเหมือน โลโก้ภาพเหมือนเด็ก

นี้คือผลงานออกแบบโลโก้ที่มีการใช้ความสามารถในการวาดภาพเหมือนสไตล์เวกเตอร์ ซึ่งเป็นสไตล์การวาดภาพเหมือนโดยใช้โปรแกรม Illustrator และ/หรือ Affinity Designer ในการวาดออกมาจากภาพต้นแบบ จากนั้นก็นำภาพที่วาดมาจัดทำเป็นโลโก้ได้ตามต้องการ โดยจุดเด่นของโลโก้สไตล์นี้ก็หนีไม่พ้นความเป็นเอกลักษณ์อันสูงสุงของตัวโลโก้ที่จะได้รูปภาพโลโก้ที่สื่อถึงเจ้าของสินค้าที่ต้องการได้อย่างตรงตัว คือแค่เห็นภาพโลโก้ก็นึกออกได้ทันทีว่าเป็นของใคร และการนำเอาหน้าตาของตัวเจ้าของสินค้าเองมาจัดทำนั้นก็ยังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการออกแบบโลโก้ปัจจุบันนี้ เพราะเราไม่จำเป็นต้องคิดอะไรมากมาย

งานออกแบบโลโก้สไตล์ภาพเหมือน โลโก้ภาพเหมือนเด็ก
งานออกแบบโลโก้สไตล์ภาพเหมือน โลโก้ภาพเหมือนเด็ก
%d bloggers like this: