โลโก้ภาพเหมือนสไตล์เวกเตอร์
โลโก้ภาพเหมือนสไตล์เวกเตอร์

รูปแบบของโลโก้ที่ง่ายที่สุดแบบที่ลูกค้าไม่จำเป็นตค้องคิดเรื่องขององค์ประกอบหรือการจัดวางหรือความเหมาะสมให้วุ่นวาย ก็คือโลโก้ที่นำเอาภาพถ่ายรูปภาพ เค้าโครงใบหน้าจริงมาทำการวาดขึ้นใหม่ด้วยโปรแกรมที่ถนัด ในที่นี้เราเราได้มีบริการวาดภาพเหมือนสไตล์รุปแบบเวกเตอร์ คือเป็นการวาดภาพเหมือนโดยใช้โปรแกรม illustrator หรือ Affinity Designer เป็นหลัก รูปแบบของผลงานที่ได้นั้นจะมีความคล้ายกับรูปแบบภาพต้นแบบจริงอยู่มาก และที่สำคัญไปกว่าคือ สามารถใส่ดี รูปร่างท่าทางได้อย่างใจต้องการ ไม่ว่าลูกค้าจะต้องการรูปแบบของสีโทนแบบไหนก็ตาม อย่างในโลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้ที่ต้องการรูปแบบของความสดเป็นสำคัญ การวาดภาพตามรูปโครงใบหน้าที่ต้องการความสวยงามเป็นพิเศษ

%d bloggers like this: