โลโก้ภาพเหมือน โลโก้เบเกอรี่ โลโก้ร้านขายขนม Bakery Logo

โลโก้ภาพเหมือน โลโก้เบเกอรี่ โลโก้ร้านขายขนม Bakery Logo
โลโก้ภาพเหมือน โลโก้เบเกอรี่ โลโก้ร้านขายขนม Bakery Logo

เรารับออกแบบวาดภาพโลโก้การ์ตูนภาพเหมือนที่สามารถวาดได้ให้ตรงกับใจ และตรงกับรูปภาพของลูกค้ามากที่สุด เป็นการออกแบบภาพวาดโลโก้ที่ให้ความเหมือนของรูปภาพนำมาวาดเป็นภาพเหมือนสไตล์เวกเตอร์ และทำการปรับแต่งใช้ลายเส้นให้มีความเป็นตัวการ์ตูนเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานตามรูปแบบของธุรกิจ ซึ่งลูกค้าสามารถกำหนดรูปแบบลักษณะ ท่าทาง โทนสีหลักของตัวโลโก้ได้ รวมทั้งสามารถกำหนดรูปแบบรายละเอียดองค์ประกอบที่ต้องการให้มีอยู่ในโลโก้ได้เช่นกัน ผลงานโลโก้ชิ้นนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่มีการวาดภาพการ์ตูนภาพเหมือน นำมาใช้งานในการสร้างโลโก้เพื่อที่จะนำภาพโลโก้นี้ไปจัดทำสติ๊กเกอร์สำหรับติดลงบนผลิตภัณฑ์ได้ต่อไป งานโลโก้ชิ้นนี้เน้นที่ความน่ารักสดใสของตัวรูปภาพวาดที่ต้องการให้มีเอกลักษณ์ตามแบบของบุคลิกจริงของตัวลูกค้า

เมื่อ

ใน

โดย