โลโก้ยาดมสมุนไพร โลโก้ลายไทย โลโก้นางเมขลา

โลโก้ยาดมสมุนไพร โลโก้ลายไทย โลโก้นางเมขลา
โลโก้ยาดมสมุนไพร โลโก้ลายไทย โลโก้นางเมขลา

ผลงานออกแบบโลโก้ชิ้นนี้เป็นผลงานออกแบบสำหรับผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพร ตัวรูปแบบของโลโก้ที่มีความต้องการให้เป็นแบบภาพวาดลายไทย โดยการนำเอารูปแบบของนางเมขลามาจัดทำดัดแปลงวาดขึ้นใหม่ผสมผสานกับลวดลายไทย และสีสันที่มีความสดใสมากขึ้น เพื่อให้ดูเป็นรูปแบบที่ทันสมัยขึ้นมา ตัวโลโก้ออกแบบให้อยู่ในพื้นที่ของวงกลม เพื่อที่จะได้นำไปใช้งานในการจัดพิมพ์อยู่บนฝาวงกลมของขวดยาดมสมุนไพรได้เลย การวาดรูปนางเมขลาได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบของการโปรยดอกไม้แทน เพื่อจะได้สื่อถึงกลิ่นของความเป็นสมุนไพรธรรมชาติได้เด่นชัดขึ้น


เมื่อ

ใน

โดย