โลโก้ร้านกาแฟ โลโก้ตัวอักษรไทย Coffee Cafe Logo

โลโก้ร้านกาแฟ โลโก้ตัวอักษรไทย Coffee Cafe Logo
โลโก้ร้านกาแฟ โลโก้ตัวอักษรไทย Coffee Cafe Logo

โลโก้ที่ใช้งานสำหรับร้านกาแฟ คาเฟ่ต์ โลโก้ชิ้นนี้มีความต้องการให้ออกแบบรูปร่างสัญลักษณ์ให้มีการเน้นข้อความตัวอักษรแบบใช้ลวดลายไทยวาดเป็นรูปใบไม้มีวงกลมล้อมรอบตัวอักษรนั้น โลโก้ใช้งานในโทนสีเขียวเพื่อให้ดูมีความเย็นตา และเด่นชัดในการมองเห็น

เมื่อ

ใน

โดย