โลโก้ร้านขายของ โลโก้ลายไทย

โลโก้ร้านขายของ โลโก้ลายไทย
โลโก้ร้านขายของ โลโก้ลายไทย

โลโก้สำหรับร้านค้าที่ต้องการให้มีการสื่อถึงรูปแบบประวัติความเป็นมาของตัวร้านและเจ้าของร้าน รูปแบบของโลโก้มีการวาดสิ่งสำคัญที่ต้องการให้มีลงไปทั้งหมดในโลโก้รวมถึงการวาดรูปแบบของผลิตภัณฑ์สำคัญของร้าน และมีการบอกเล่าถึงความเป็นมาของร้านที่เริ่มต้นตั้งแต่ต้นเอาไว้ด้วย

เมื่อ

ใน

โดย