โลโก้ร้านขายตุ๊กตา โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน Cartoon Logo
โลโก้ร้านขายตุ๊กตา โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน Cartoon Logo

งานวาดภาพเหมือนสไตล์เวกเตอร์ที่ประยุกต์นำมาใช้เป็นดัดแปลงเป็นโลโก้สำหรับร้านขายตุ๊กตาทางเฟสบุ๊ก เป็นโลโก้ที่มีความต้องการนำเอารูปภาพของตัวเจ้าของร้านและรูปภาพของเด็ก ๆ ที่มีความน่ารักมาผสมผสานให้ดูเป็นครอบครัวอย่างแท้จริง โลโก้นี้วาดขึ้นด้วยรูปแบบของงานวาดภาพสไตล์เวกตอร์ด้วยโปรแกรม illustrator ที่ให้ความคำชัดและสีสันที่สดใส สามารถนำไปจัดพิมพ์เป็นรุปแบสื่อสิ่งพิมพ์ได้ตามต้องการโดยไม่สูญเสียความคมชัดของโลโก้ไป

%d bloggers like this: