โลโก้ร้านข้าวต้มปลา โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน Cartoon Logo

โลโก้ร้านข้าวต้มปลา โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน Cartoon Logo
โลโก้ร้านข้าวต้มปลา โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน Cartoon Logo

งานวาดและออกแบบโลโก้รูปแบบสไตล์ที่ได้รับความนิยมอีกอย่างหนึ่งคือ รูปแบบการวาดรูปภาพการ์ตูนที่วาดตามเค้าโครงความเหมือนตามใบหน้าจริง ซึ่งจะสามารถสร้างความเหมือนคล้ายกับใบหน้าตามภาพถ่ายต้นแบบที่ต้องการให้วาดได้ รูปแบบของโลโก้ชนิดนี้ลูกค้าจะสามารถกำหนดท่าทางรูปแบบของตัวการ์ตูนได้รวมทั้งการกำหนดชุดเครื่องแต่งกายและอุกปกรณ์ได้ตามตามต้องการเพื่อให้รูปแบบของโลโก้สามารถเข้ากับได้ และสื่อถึงธุนกิจร้านค้าที่ตัวเองกำลังทำอยู่ได้เป็นอย่างดี เช่นโลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้ร้านขายข้าวต้มปลา ที่ต้องการวาดภาพใบหน้าจากต้นแบบของภาพถ่ายใบหน้าจริง และมีการวาดรูปแบบของการถือปลาและเครื่องทะเลชนิดต่าง ๆ เพื่อให้ดูได้ง่ายที่สุด


เมื่อ

ใน

โดย