โลโก้ร้านข้าวต้ม โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน Cartoon Logo

โลโก้ร้านข้าวต้ม โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน Cartoon Logo
โลโก้ร้านข้าวต้ม โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน Cartoon Logo

ร้านข้าวต้ม ที่ต้องการรูปแบบโลโก้ให้เป็นลักษณะตัวแทนของเจ้าของร้านเพื่อการจดจำได้ง่าย และมีความเป็นกันเอง ด้วยการจัดทำรูปแบบโลโก้ แบบการ์ตูนภาพเหมือน ที่วาดตามรูปแบบเค้าโครงใบหน้าจริงดัดแปลงออกมาเป็นตัวการ์ตูนให้มีความโดดเด่นป็นเอกลักษณ์ มีสไตล์ ความน่ารักและเป็นกันเอง พร้อมด้วยการวาดรูปแบบท่าทางอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ให้สื่อได้ถึงตัวสินค้าและบริการให้มากที่สุด ทำให้โลโก้ร้านข้าวต้มนี้เป็นอีกหนึ่งโลโก้การ์ตูนภาพเหมือน ที่ได้รับควาสนใจ สร้างความประทับใจและที่จดจำต่อผู้พบเห็น


เมื่อ

ใน

โดย