โลโก้ร้านข้าวต้ม โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน Cartoon Logo

โลโก้ร้านข้าวต้ม โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน Cartoon Logo
โลโก้ร้านข้าวต้ม โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน Cartoon Logo

งานอออกแบบวาดภาพการ์ตูนโลโก้ที่ให้เป็นโลโก้ภาพเหมือนที่วาดด้วยสไตล์เวกเตอร์ เป็นงานวาดภาพเหมือนที่วาดตามเค้าโครงใบหน้าจริงตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ งานชนิดนี้วาดขึ้นใหม่ด้วยโปรแกรม illustrator และจัดทำนำมาใช้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการออกแบบโลโก้ โลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้สำหรับร้านข้าวต้มแห้งที่จังหวัดภูเก็ต ความต้องการของรูปแบบโลโก้ก็คือความเป็นกันเอง ที่แสดงออกให้เห็นถึงภาพหน้าตาของเจ้าของร้าน การวาดภาพเป็นคู่จึงมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในการออกแบบ ผสมผสานความเป็นจีนนิด ๆ ด้วยรูปแบบลายกรอบ และใช้โทนสีแดงให้มีความเด่นชัด พร้อมทั้งการเลือกใช้งานฟอนต์ข้อความที่สื่อให้เป็นแบบจีนเสริมเข้าไปด้วย

เมื่อ

ใน

โดย