โลโก้ร้านข้าวราดแกง โลโก้ภาพเหมือนเวกเตอร์
โลโก้ร้านข้าวราดแกง โลโก้ภาพเหมือนเวกเตอร์

โลโก้ที่วาดด้วย illustrator วาดตามรูปแบบโครงสร้างของภาพถ่ายต้นฉบับ ที่จับรายละเอียดของส่วนประกอบต่าง ๆ เอามาวาดและออกแบบให้เป็นโลโก้ร้านข้าวราดแกง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรูปน่างหน้าตาหรือแม้กระทั้งเครื่องแต่งกาย ที่ยังคงใช้การวาดจากเครื่องแต่งกสยของจริงที่ใช้กัน รวมทั้งจุดเด่นเอกลักษณ์ของทางร้าน ที่ใช้ “ถาดหลุม” แทนจานข้าวเหมือนร้านทั่วไป งานวาดภาพเหมือนเวกเตอร์ที่นำมาประกอบเป็นรูปแบบโลโก้ จึงมีความเลโดดเด่นอย่างมากที่สุด และมีความตรงกับความเป็นจริงของทางร้านมากที่สุดอีกด้วย

%d bloggers like this: