โลโก้ร้านข้าวแกงไทยในต่างประเทศ
โลโก้ร้านข้าวแกงไทยในต่างประเทศ

งานออกแบบจัดทำโลโก้สำหรับร้านขายข้าวแกงไทยในต่างประเทศ เป็นการออกแบบง่าย ๆ ที่เน้นเพียงแค่รูปทรงของรวงข้างและรูปทรงของวงกลมซึ่งใช้นำมาเป็นกรอบในการกำหนดขอบเขตของทุกอย่างในโลโก้ทั้งนี้การที่ใช้รูปทรงแบบวงกลมเพื่อให้ความรู้สึกเหมือนเป็นรูปจาน และมีรูปรวงข้าวอยู่ในจาน

%d bloggers like this: