โลโก้ร้านอาหาร โลโก้ร้านข้าวแกง โลโก้การ์ตูน Cartoon Logo Thai Street Food Logo

โลโก้ร้านอาหาร โลโก้ร้านข้าวแกง โลโก้การ์ตูน Cartoon Logo Thai Street Food Logo
โลโก้ร้านอาหาร โลโก้ร้านข้าวแกง โลโก้การ์ตูน Cartoon Logo Thai Street Food Logo

โลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้ที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในธุรกิจร้านอาหารตามสั่งในต่างประเทศ เป็นโลโก้ที่วาดตามคอนเซ็ปท์ความต้องการของลูกค้าคือ อยากให้มีตัวของรูปแบบช้างที่กำลังขี่รถตุ๊กตุ๊กอยู่ และทำท่าทางแบบโบกมือด้วย อันที่จริงโลโก้นี้เป็นการออกแบบไว้สองอย่างสองรูปแบบของการจัดวางองค์ประกอบ ทั้งแบบวงกลมที่ทำให้ดูเหมือนคล้ายเป็นเอกลักษณ์ทางการ เป็นรูปแบบที่นำไปไดร์คัตตัดสติ๊กเกอร์ได้อย่างง่าย และอีกรูปแบบที่เป็นแบบฟรีฟอร์ม ซึ่งทั้งสองแบบสามารถนำไปใช้งานในรูปแบบที่ต่างกันได้ในแต่ละโอกาส งานวาดออกแบบโลโก้ชิ้นนี้แต่สิ่งที่เสริมให้ดูเอกลักษณ์และสามารถนึกถึงความเป็นไทยได้อย่างง่ายที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องทำเป็นโทนลายไทน และสามารถสื่อถึงความเป็นกันเอง ความน่ารัก ได้เป็นอย่างดีที่สุดอีกด้วย


เมื่อ

ใน

โดย