โลโก้ร้านชาบู โลโก้ร้านสุกี้ยากี้ Shabu Logo

โลโก้ร้านชาบู โลโก้ร้านสุกี้ยากี้ Shabu Logo
โลโก้ร้านชาบู โลโก้ร้านสุกี้ยากี้ Shabu Logo

ผลงานออกแบบภาพวาดโลโก้ของร้านชาบู ความต้องการของงานออกแบบโลโก้ชิ้นนี้แน้นถึงรูปแบบสไตล์ให้มีความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างชัดเจน และต้องการสื่อถึงความเด่นชัด สามารถนำเอาโ,โก้ไปประยุกต์ใช้กับรูปแบบของงานป้ายได้หลากกลายชนิด การออกแบบที่ไม่ยุ่งยาก แต่มีลูกเล่นในการออกแบบเพื่อไม่ให้ดูจำเจ โลโก้มีการนำเอาชื่อภาษาญี่ปุ่นที่เป็นชื่อของทางร้าน มาวาดเป็นรูปแบบข้อความประดิษฐิ์ให้ดูมีลูกเล่นและรูปแบบที่สวยงาม

เมื่อ

ใน

โดย