ออกแบบโลโก้ร้านนวดแผนไทย Thai Massage Logo โลโก้ลายไทย
ออกแบบโลโก้ร้านนวดแผนไทย Thai Massage Logo โลโก้ลายไทย

ผลงานออกแบบโลโก้ร้านนวดแผนไทยอีกหนึ่งผลงานที่ยังคงเน้นการออกแบบในสไตล์ของลายไทย เพื่อให้มีเอกลัษณ์ให้เป็นไปตามชื่อของร้าน โดยโลโก้นี้เราได้ออกแบบเป็น 2 สไตล์ ซึ่งทั้งสองสไตล์ได้รับการยอมรับจากลูกค้าเพื่อนำไปใช้งานด้วยทั้งหมด รายละเอียดในการออกแบบมุ่งเน้นในเรื่องของโทนสีทอง และน้ำตาลเข้ม พร้อมทั้งลายกนกที่ถูกวาดขึ้นใหม่เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดในโลโก้นี้

ผลงานวาดภาพเหมือนเวคเตอร์ วาดภาพเหมือนด้วยโปรแกรม Affinity Designer และ Illustrator
%d bloggers like this: