ผลงานการออกแบบโลโก้ร้านนวดแผนไทยในต่างประเทศ (Thai Traditional Massage)

ผลงานออกแบบโลโก้ร้านนวดแผนไทยในต่างประเทศ (Thai Traditional Massage)
ผลงานออกแบบโลโก้ร้านนวดแผนไทยในต่างประเทศ (Thai Traditional Massage)

นี้คืออีกหนึ่งโลโก้สำหรับร้านนวดแผนไทยที่ผมได้ได้มีโอกาสได้รับทำครับ เป็นโลโก้ที่มีร้านอยู่ในต่างประเทศ โดยตัวโลโก้นั้นเน้นตามความต้องการของลูกค้า ในจุดต่าง ๆ ที่เป็นข้อบังคับสำคัญ เช่น โทนสี รูปร่างแนวทางของไอค่อนลักษณะท่าทางของไอค่อน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนจำเป็นต้องความต้องการในด้านของความเชื่อโชคลาภฮงจุ้ย และความชอบส่วนตัวของลูกค้า และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการนำโลโก้ไปใช้ในการจดทะเบียนในต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับการอนุญาตในการเปิดร้านบริการได้อย่างถูกต้อง


เมื่อ

ใน

โดย