ออกแบบโลโก้ สไตล์ไทย ๆ โลโก้ร้านนวดแผนไทย

ออกแบบโลโก้ ร้านนวดแผนไทย โลโก้สไตล์ไทย
ออกแบบโลโก้ ร้านนวดแผนไทย โลโก้สไตล์ไทย

ผลงานการออกแบบโลโก้ดีไซน์ ที่เน้นความเรียบง่ายอย่างมากที่สุดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการให้โลโก้มีเพียงแค่ข้อความชื่อร้านทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยมีความต้องการเพิ่มเติมตรงที่ ทุกอย่างจำเป็นต้องถูกโฉลกกับทุกสิ่งเพื่อเสริมความเป็นศิริมงคลให้กับทางร้านและตัวเจ้าของร้านเองทั้งหมด โลโก้ร้านนวดแผนไทยชิ้นนี้เลยมีทั้งหมด 3 สี คือ เขียว ม่วง และทอง โดยเน้นให้ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ของคันศรเส้นลายไทยที่โค้งขึ้น คล้ายคันศร และให้มีลัษณะเหมือนเป็นถุงหรือเป็นภาชนะที่สามารถใส่สิ่งของเก้บสิ่งของ ในที่นี่คือข้อความชื่อร้านต่าง ๆ ได้ เพื่อความเชื่อที่ว่า จะได้คล้ายกับถุงเงินถุงทองนั้นเอง


เมื่อ

ใน

โดย