ผลงานออกแบโลโก้ร้านนวดแผนไทย โลโก้ตัวอักษร Thai Massage Logo
ผลงานออกแบโลโก้ร้านนวดแผนไทย โลโก้ตัวอักษร Thai Massage Logo

โลโก้นวดแผนไทยเป็นโลโก้ที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ มีการออกแบบสไตล์ในหลายแนวทางหลากหลายความต้องการ ซึ่งขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวของเจ้าของร้านเป็นสำคัญ งานออกแบบโลโก้นวดแผนไทย ส่วนใหญ่เราจะออกแบบให้มีสไตล์ที่เน้นให้เห็นถึงความรู้สึกเป็นไทยอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับตัวโลโก้และร้านนั้น ๆ แต่การออกแบบก็มีอกีรูปแบบหนึ่งที่สามารถนำมาใช้งานได้ดีในการออกแบบคือการน้ำตัวอักษรตัวหน้ามาใช้เป็นรูปทรงสัญลักษณ์ในการออกแบบ อย่างในทีนี้ เราได้นำเอาตัว “เอส” (S) มาใช้งานดัดแปลงเสริมเติมแต่งใส่ลวดลายความความเป็นไทยง่าย ๆ เข้าไปในแบบประยุกต์ ด้วยการเติม ชฎา ไปบนหัวของตัวอักษรและเพิ่มส่วนของลวดลายในส่วนลำตัวของตัวอักษระจึดได้โลโก้ที่สามารถบ่งบอกได้ถึงไอค่อน สัญลักษณ์ของชื่อร้านตามต้องการ อีกทั้งการใช้งานโทนสีที่ยังเป็นสีเด่นสดุดตาและดูดีอยู่เสมอ ทำให้ผู้พบเห็นสามารถจดจำได้ง่ายที่สุด

%d bloggers like this: