งานออกแบบโลโก้ร้านนวดแผนไทย Traditional Thai Massage Logo Design

งานออกแบบโลโก้ร้านนวดแผนไทย Traditional Thai Massage Logo Design
งานออกแบบโลโก้ร้านนวดแผนไทย Traditional Thai Massage Logo Design

โลโก้ที่ต้องการให้มีอัตราลักษณ์การใช้งานของไอค่อนคล้ายรูปดอกบัวที่ชัดเจน และต้องการโทนสีที่ถูกโฉลกต่อเจ้าของร้าน ซึ่งเป็นโทนสีเขียวผสมแดงนิด ๆ ที่ต้องสามารถทำให้คู่สีตรงข้ามสองสีนี้สามารถอยู่ด้วยกันได้ดีในจุดเดียวกัน โดยไม่ทำให้สีเน่า! จึงมีการใส่ไล่โทนสีตามตัวอย่างโลโก้ดังที่เห็น โลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้สำหรับร้านนวดแผนไทย Traditional Thai Massage Logo ในต่างประเทศ การใช้ข้อความตัวอักษรจึงไม่จำเป็นต้องทำให้หวือหวามากนักเพราะตามลักษณะของชาวต่างชาติไม่นิยมการออกแบบอะไรที่วุ่นวาย เน้นให้สะดวกต่อการอ่าน มองเห็นและง่ายต่อการจดจำ

เมื่อ

ใน

โดย