ออกแบบโลโก้ร้านนวดเพื่อสุขภาพ โลโก้ร้านนวดแผนไทย โลโก้สีทอง
ออกแบบโลโก้ร้านนวดเพื่อสุขภาพ โลโก้ร้านนวดแผนไทย โลโก้สีทอง

อีกหนึ่งผลงานการจัดทำและออกแบบโลโก้ร้านนวดแผนไทย โลโก้ร้านนวดเพื่อสุขภาพ โลโก้ที่ทำสไตล์ให้ออกมาเพื่อให้ตรงกับคอนเซ็ปความต้องการตรงตามชื่ร้าน เน้นความดูดี แต่แฝงไว้ด้วยกลิ่นอายของความเป็นไทยนิด ๆ ซึ่งนำมาเสนอในรูปแบบของสัญลักษณ์หน้าจั่วหลังคา ที่สามารถมองเห็นและตีความได้ทันทีว่าคือตัวแทนของ “บ้าน” ตรงกับชื่อของร้านที่มีคำว่าบ้าน และเสริมรุปทรงของโคมไฟระย้าที่ห้อยลงมาจากหน้าจั่ว เป็นลักษณะโคมไฟที่พบเห็นได้ในบ้านที่พักอาศัยที่ต้องการให้มีความดูดี หรูหรา และดูมีราคา ซึ่งมันสามารถแสดงให้เห็นถึงความมีฐานะ มีระดับ เป็นตัวแทนของคำว่า “คุณหญิง” ได้อย่างดี การใช้โทนสีน้ำตาลทองอ่อน ๆ เป็นการเพิ่มความดูดีหรูหรา และมีระดับได้อีกขั้น โทนสีคล้ายทองนี้เป็นโทนสีที่ดูสะอาดตาดูแล้วไม่รกสายตาหรือทำให้โลโก้ดูเละสกปรกไป

%d bloggers like this: