โลโก้ร้านนวดแผนไทย โลโก้ลายไทย Thai Massage Logo
โลโก้ร้านนวดแผนไทย โลโก้ลายไทย Thai Massage Logo

โลโก้ร้านนวดแผนไทยยังคงได้รับความนิยมในรูปแบบการออกแบบสไตล์ลายไทย โทนสีน้ำตาลทองอยู่เสมอ เพราะรูปแบบนี้ถือว่าเป็นรูปแบบที่คลสาสสสิคเข้าใจง่าย มีการสื่อสารที่ตรงประะเด่นและชัดเจนมากในระดับที่สามารถมองเห็นแล้วสร้างความเข้าใจให้กับผู้พบเจอได้ทันทีว่านี้คือโลโก้ที่กับการนวดไทย รูปแบบของโลโก้ชิ้นนี้เป็นรูปแบบที่วาดขึ้นโดยได้น้ำคอนเซทป์ความต้องการของลูกค้าเอามาแปลเป็นภาพวาด ที่ต้องการให้มีความรู้สึกอ่อนโยน และดูเข้ากับความเป็นสไตล์ไทยได้ นั้นก็คือการนำรูปภาพมือมากประกอบกับทรงของดอกบัวในท่าทางลักษณะมือลายไทยที่กำลังถือดอกบัวเอาไว้อย่างอ่อนช้อย นอกจากนี้ยังมีการวาดออกแบบรูปทรงของตัวอักษรให้มีความอ่อนโยนคล้อยตามกัน มีการเล่นหางของตัวข้อความ และทั้งหมดถูกนำมาจัดวางไว้ในรูปแบบของวงกลมเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปจัดพิมพ์หรือสร้างเป็นสื่อสัญลักษณ์ของทางร้านต่อไป

%d bloggers like this: