โลโก้ร้านนวดแผนไทย โลโก้ลายไทย Thai Massage Logo
โลโก้ร้านนวดแผนไทย โลโก้ลายไทย Thai Massage Logo

อีกหนึ่งผลงานการออกแบบโลโก้ของร้านนวดแผนไทยในต่างประเทศ เป็นงานแบบโลโก้ที่ได้รับคอนเซ็ทป์จากลูกค้าคือมีที่ตั้งของร้านอยู่บริเวณชายหาด และชื่อร้านที่สื่อถึงชายหาดเป็นแบบทับศัพท์ภาษาไทย งานออกแบบเลือกมีการเลือกใช้ใมห้มีรูปแบบของน้ำ และมีทิวทัศน์ของความเป็นบรรยากาศของชายทะเล เช่น ต้นมะพร้าว คลื่น และดวงอาทิตย์ ทั้งหมดมีการวาดรูปแบบเพื่อนำมาผสมผสานกันในรูปแบบของความเป็นเอกลักษณ์ไทย ใส่ลายไทยเข้าไปเพื่อให้ความความรู้สึกเป็นไทย ๆ และมีการเล่ยข้อความตัวอักษรให้มีความพริ้วไหว ดูอ่อนโยนมากขึ้น

%d bloggers like this: