โลโก้ร้านนวดแผนไทย โลโก้ลายไทย โลโก้ตัวอักษรใส่ชฎา Thai Massage Logo
โลโก้ร้านนวดแผนไทย โลโก้ลายไทย โลโก้ตัวอักษรใส่ชฎา Thai Massage Logo

โลโก้ร้านนวดแผนไทยในต่างประดทศที่ต้องการรูปแบบของตัวโลโก้เป็นตัวอักษรประดิษฐ์ลายไทย และเสริมด้วยรูปแบบของชฎาลายไทย เข้าไปในตัวอักษรนั้น ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ไทย ที่โดดเด่น สามารถสื่อได้ถึงรูปแบบงานของความเป็นไทย โทนสีที่ใช้งานโทนสีน้ำตาลทองเพื่อให้ดูมีมนต์เสน่ห์ของตัวรูปแบบโลโก้มากขึ้น

%d bloggers like this: