โลโก้ร้านนวดแผนไทย โลโก้ดอกบัว โลโก้ลายไทย Thai Massage Logo

โลโก้ร้านนวดแผนไทย โลโก้ดอกบัว โลโก้ลายไทย Thai Massage Logo
โลโก้ร้านนวดแผนไทย โลโก้ดอกบัว โลโก้ลายไทย Thai Massage Logo

ผลงานออกแบบโลโก้สำหรับร้านนวดแผนไทย ในรูปแบบนิยมที่ต้องการให้มีรูปแบบของดอกบัวเป็นตัวสัญลักษณ์ไอค่อนที่โดดเด่น ผสมความต้องการของลวดลายไทย มีเถาวัลย์เข้ามาเกี่ยวข้องให้ดูมีความเป็นชีวิตของแมกไม้ผสมเข้ามาในโลโก้ การใช้โทนสีที่เรียบ ง่าย เป็นความต้องการใช้สีที่ตรงกันข้ามกันของสีทั้งสอง เพื่อให้เป็นไปตามความเป็นสิริมงคลฮวงจุ้ยที่ดึแบบธาตุหยินและหยาง เพื่อความสมดุล


เมื่อ

ใน

โดย