งานออกแบบโลโก้ร้านนวดแผนไทย โลโก้ลายไทย Thai Massage Logo

งานออกแบบโลโก้ร้านนวดแผนไทย โลโก้ลายไทย Thai Massage Logo
งานออกแบบโลโก้ร้านนวดแผนไทย โลโก้ลายไทย Thai Massage Logo

โลโก้สำหรับร้านนวดแผนไทยที่่มีการออกแบบได้อย่างหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งสูกค้าแต่ละท่านในแต่ละร้านจะมีรูปแบบความต้องการที่แตกต่างกัน การออกแบบโลโก้หลายๆ ครั้งก็มีส่วนในการคำนึงถึงชื่อและรูปแบบของการตกแต่งของร้านเป็นสำคัญ อย่างในโลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้นวดแผนไทยที่นำเอาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมาผสมเข้ากันได้ในทุกอย่าง โดยเฉพาะการนำเอารูปของช้างเข้ามาเป็นไอค่อนในโลโก้ เพราะช้างเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของเมืองไทย นอกจากนี้ยังมีการสร้างเป็นลวดลายไทยเข้ามาใส่ไว้เพื่อให้ตัวโลโก้มีความเป็นไทยอย่างมากที่สุด โทนสีที่เข้ามานำมาใช้งานก็คือโทนสีตามรูปแบบนิยมโทนสีน้ำตาลทอง สามารถทำการสื่อสารถึงรูปแบบความเป็นไทยและสื่อถึงร้านนวดแผนไทยได้เป็นอย่างดี


เมื่อ

ใน

โดย