โลโก้ร้านเช่าพระเครื่อง โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน Cartoon Logo

โลโก้ร้านเช่าพระเครื่อง โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน Cartoon Logo
โลโก้ร้านเช่าพระเครื่อง โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน Cartoon Logo

ร้านเช่าพระเครื่องและวัตถุมงคลที่ต้องการออกแบบวาดภาพโลโก้ให้ใช้งานรูปแบบของการ์ตูนภาพเหมือนสไตล์เวกเตอร์ วาดออกแบบให้ดูมีสีสันสดใส และมีความสอดคล้องกับความเป็นร้านเช่าพระเครื่องและวัตถุมงคลอย่างมากที่สุด ตัวรูปแบบของโลโก้เป็นการวาดรูปภาพการ์ตูนที่วาดตามลักษณะเค้าโครงใบหน้าจริงของเจ้าของร้านให้ดูโดดเด่นเป็นสไตล์ ด้วยท่าทาง เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของอย่างเต็มที่ การออกแบบวาดยังมีการเสริมรูปแบบองค์ปะรกอบอื่น ๆ อีกหน้าอย่าง เช่น ฉากหลัก ที่วาดเป็นรุปองค์เจดีย์วัดมากมายให้ได้ความรู้สึกถึงวัด สิ่งมงคลของตัวธุรกิจแบบจริง ๆ


เมื่อ

ใน

โดย