ออกแบบโลโก้ภาพเหมือนเวคเตอร์ โลโก้ร้านสเต็ก

โลโก้แบบภาพเหมือนเวคเตอร์ โลโก้ร้านสเต็ก
โลโก้แบบภาพเหมือนเวคเตอร์ โลโก้ร้านสเต็ก

ผลงานออกแบบโลโก้ในสไตล์ที่ใช้การวาดภาพเหมือนในสไตล์เวคเตอร์เอามาเป็นภาพประกอบสำหรับงานออกแบบโลโก้ร้านสเต็กเฮาส์ โดยในการออกแบบโลโก้จะเป็นต้องมีการสื่อความหมายของร้านสเต็กและการสื่อความหมายของเครื่องดื่มเบียร์ เพราะให้ตรงกับชื่อของร้าน และสร้างความเป็นเอกลักษณ์โดยการนำเอาภาพวาดของเต้าของร้านมาเป็นส่วนประกอบโดยวาดออกมาในลักษณะของภาพวาดเวคเตอร์ ที่ใช้โปรแกรมออกแบบการฟิค Affinity Designer ในการออกแบบทั้งหมด

เมื่อ

ใน

โดย