โลโก้ร้านอาหารตามสั่ง โลโก้การ์ตูน โลโก้รูปกระต่าย Cartoon Logo

โลโก้ร้านอาหารตามสั่ง โลโก้การ์ตูน โลโก้รูปกระต่าย
โลโก้ร้านอาหารตามสั่ง โลโก้การ์ตูน โลโก้รูปกระต่าย

รูปวาดแบบการ์ตูนที่สามารถนำมาใช้งานกับโลโก้ได้แบบน่ารัก โลโก้ที่มีการวาดรูปการ์ตูนรูปกระต่าย และทำท่าทางในลักษณะต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องการรวมทั้งการวาดองค์ประกอบให้เข้ากับความต้องการของทางร้าน โลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้สำหรับร้านอาหารตามสั่ง ที่ต้องการความสดใส น่ารัก และดูเป็นกันเอง การนำรูปกระต่ายเข้ามาวาดเป็นไอค่อน เพื่อใช้แทนชื่อของตัวเจ้าของร้าน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่สามารถสื่สารได้แบบตรงตัว พร้อมกับการวาดท่าทาง สิ่งขององค์ประกอบให้สามารถสื่อถึงธุรกิจร้านอาหารตามสั่ง ใส่ชื่อข้อความ และข้อมูลการติดต่อไว้อย่างชัดเจน เป็นโลโก้ที่สามารถนำไปใช้งานได้ทุกสื่อได้ทันที

เมื่อ

ใน

โดย