โลโก้ร้านอาหารตามสั่ง โลโก้การ์ตูน โลโก้รูปช้าง Thai Street Food Logo

โลโก้ร้านอาหารตามสั่ง โลโก้การ์ตูน โลโก้รูปช้าง Thai Street Food Logo
โลโก้ร้านอาหารตามสั่ง โลโก้การ์ตูน โลโก้รูปช้าง Thai Street Food Logo

ช้าง ถือว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของไทย โลโก้ชิ้นนี้มีการวาดออกแบบให้มีการนำเอาอัตราลักษณ์หลายอย่างที่สามารถสื่อถึงความเป็นไทยได้โดยที่ไม่ต้องใช้รูปแบบชองลายไทยเหมือนหลาย ๆ โลโก้ที่ผ่านมาสไตล์รูปแบบตัวการ์ตูนรูปช้างที่ออกแบบท่าทางให้มีลักษณะแบบกำลังขี่รถตุ๊กตุ๊ก และถือจานอาหารไปด้วยในตัว เป็นรูปแบบที่มีความกลมกลืนกันอย่างลงตัว


เมื่อ

ใน

โดย