โลโก้ร้านอาหารไทย โลโก้รูปรวงข้าว Thai Restautant Logo

โลโก้ร้านอาหารไทย โลโก้รูปรวงข้าว Thai Restautant Logo
โลโก้ร้านอาหารไทย โลโก้รูปรวงข้าว Thai Restautant Logo

ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการผสมผสานความทันสมัย ดูเรียบง่าย ให้เข้ากับความมีเอกลักษณ์ไทย โดยไม่เน้นลายไทยมาก และต้องการนำเอารูปรวงข้าวมาใส่ใช้เป็นไอค่อนสัญลักษณ์ในโลโก้ ซึ่งจุดนี้สามารถสื่อสารผู้ที่ได้พบเห็นโลโก้นี้ได้เป็นอย่างดี และทำให้นึกถึงข้าว ความมีเอกลักษณ์ไทยในขณะเดียวกัน พร้อมกับการเลือกใช้โทนสีคลาสสิค ที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้จัดทำแบบไม่เหมือนใคร คือโทนสีน้ำจตาลทอง บนพื้นเข้ม สามารถทำให้โลโก้ร้านอาการไทยในต่างประเทศชิ้นนี้ดูโดดเด่น สดุดสายตาได้มากทีเดียว


เมื่อ

ใน

โดย