โลโก้ร้านอาหารไทย โลโก้ลายไทย Thai Restaurant Logo
โลโก้ร้านอาหารไทย โลโก้ลายไทย Thai Restaurant Logo

รูปแบบของโลโก้ที่มีจุดประสงค์เพื่อใช้งานในร้านอาหารไทยในต่างประเทศ เป็นโลโก้ที่มีการออกแบบผสมผสานเข้ากับรูปทรงของชาม ทัพพี และลายไทย เพื่อให้เป็นลวดลายประดับในความลงตัวของโทนแบบไทย ๆ โทนสีที่ที่ใช้จึงเป็นส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เลือกใช้สีในโทนเรียบ ไม่ยุ่งยากและทำให้ดูมีความทันสมัยอยู่ในตัวผสมเข้าไป การออกแบบใช้ลายไทยกระจังตาอ้อยในการทำเป็นลวดลายเข้าไปอยู่ในรูปทรงของชาม ซึ่งเป็นรูปทรงที่ตรงตัวกับชื่อร้านอย่างพอเหมาะ มีทัพพีที่นำเอามาจัดวางประกอบกันเพื่อสื่อให้เป็นวัฒนธรรมของไทยที่เราจะตักข้าวจากหม้อ หรือชามใบใหญ่ ๆ ก่อนการรับประทานอาหารเสมอ

%d bloggers like this: