โลโก้ร้านอาหารไทย โลโก้กินรี โลโก้ลายไทย Thai Restaurant Logo
โลโก้ร้านอาหารไทย โลโก้กินรี โลโก้ลายไทย Thai Restaurant Logo

โลโก้ลายไทยคือสิ่งที่เราถนัดในการวาดและออกแบบให้กับหลากหลายธุรกิจ ลายไทยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ง่าย ๆ ที่สำคัญในการใช้เพื่อการแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นไทยต่อสายตาของชาวต่างชาติ แม้กระทั้งกับเราคนไทยเองก็เป็นที่ยอมรับถึงจุดนี้ เราได้มีการประยุกต์ใช้งานวาดลวดลายไทย ลายกนกให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบของงานออกแบบให้มีความทันสมัย โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวของแต่ละศิลปินที่วาด ลายไทยถูกนำมาเป็นสื่อผสมจัดการให้งานออกแบบที่หลากหลาย ดังที่จะสามารถเห็นได้ในผลงานหลาย ๆ ชิ้นของเว็บเรา โลโก้ชิ้นนี้ก็เช่นกัน เป็นโลโก้สำหรับร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ที่มีความต้องการใช้รูปทรงและสัญลักษณ์ของลายไทย เป็นสำคัญ ทั้งนี้มีการใช้การวาดตัวของกินรี และมีการออกแบบวาดท่าทางให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

%d bloggers like this: