โลโก้ร้านอาหารไทย โลโก้ลายไทย Thai Restaurant Logo

โลโก้ร้านอาหารไทย โลโก้ลายไทย Thai Restaurant Logo
โลโก้ร้านอาหารไทย โลโก้ลายไทย Thai Restaurant Logo

ร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่มีความต้องการรูปแบบโลโก้สำหรับร้าน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนและสื่อความหมายได้ตรงตัว โลโก้ชิ้นนี้เลยมีการออกแบบให้สอดคล้องกับชื่อของทางร้านที่มีคำว่า “ชาม” ซึ่งเป็นชื่อของภาชนะใส่อาหารสำหรับคนไทย ตัวโลโก้เลยใช้ภาพวาดของรูปชาม และใส่ลวดลายไทยกระจังตาอ้อยเข้าไปเป็นลวดลายของชาม เสริมด้วยลายกนกลายไทย ให้ดูมีความโดดเด่นเข้าใหม่ให้มากที่สุด ตัวอักษรฟอนต์ที่ใช้เป็นข้อความที่มีเรียบง่ายไม่ให้ขัดแย้งหรือลายตา และอ่านทำให้อ่านยากจนเกินไป สุดท้ายมีการใช้โทนสีน้ำตาลแค่โทนสีเดียว เพื่อง่ายในการใช้งานปรับรูปแบบสีตามความต้องการของทางลูกค้าในอนาคต


เมื่อ

ใน

โดย