โลโก้ร้านอาหารไทย โลโก้ลายไทย Thai Restaurant Logo
โลโก้ร้านอาหารไทย โลโก้ลายไทย Thai Restaurant Logo

ลายไทยเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเพื่อแสดงถึงความเป็นอัตราลักษณ์ของความเป็นไทยได้อย่างเด่นชัดอย่างมาที่สุด ลายไทยสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายตามความต้องการ ดัดแปลงเป็นรูปแบบงานได้หลายธุรกิจ โดยส่วนมากลูกค้านิยมใช้ในการประกอบตกแต่งร้าน หรือใส่เข้าไปเป็นส่วนสำคัญของโลโก้ร้านที่ตัวเป็นเจ้าของกิจการนั้น ๆ โลโก้ชิ้นนี้ก็เช่นกันที่ต้องการรูปแบบโลโก้ของลายไทยเข้ามามีส่วนร่วมในโลโก้ และยังต้องการสร้างเอกลักษณ์ให้สามารถสื่อได้ถึงความสำคัญของรูปแบบธุรกิจที่ต้องการ โดยรูปแบบธุรกิจของร้านนี้คือร้านอาหารไทยในต่างประเทศ (Thai Restaurant) ซึ่งต้องการให้มีการประกอบกันของรูปแบบของตัวชามไทย เพื่อต้องการสื่อให้เป็นถึงอาหารการกิน ในตัวโลโก้มีการใช้ลายไทยเข้ามาผสมผสานให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ ที่ต้องการเช่น ชามไทย ช้อน และลายน้ำที่ต้องการสื่อให้เห็นถึงชามที่มีเนื้ออาหารอยู่ในนั้น โทนสีที่ใช้ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นรูปแบบโทนสีที่ต้องการให้มีความเป็นสิริมงคล ถูกโฉลก แก่ตัวเจ้าของร้านในทุก ๆ ส่วน

%d bloggers like this: