โลโก้ร้านอาหารไทย โลโก้ตัวอักษร Thai Restaurant Logo

โลโก้ร้านอาหารไทย โลโก้ตัวอักษร Thai Restaurant Logo
โลโก้ร้านอาหารไทย โลโก้ตัวอักษร Thai Restaurant Logo

รูปแบบโลโก้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่ต้องการความเรียบง่ายและสื่อถึงร้านอาหาร โดยมีการกำหนดให้นำเอาตัวอักษ “D” และรูปช้อนกับส้อมมาใช้ในโลโก้ รวมทั้งรวมทั้งโทนสีทอง ที่ดูชัดเจนในพื้นสีอ่อน งานออกแบบที่ได้จึงเน้นให้มีควาเรียบง่าย อ่านออกได้ชัดเจน และสื่อสารถึงธุรกิจได้อย่างชัดเจน


เมื่อ

ใน

โดย