โลโก้ร้านอาหารไทย โลโก้ตัวอักษร Thai Restaurant Logo

โลโก้ร้านอาหารไทย โลโก้ตัวอักษร Thai Restaurant Logo
โลโก้ร้านอาหารไทย โลโก้ตัวอักษร Thai Restaurant Logo

รูปแบบโลโก้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่ต้องการความเรียบง่ายและสื่อถึงร้านอาหาร โดยมีการกำหนดให้นำเอาตัวอักษ “D” และรูปช้อนกับส้อมมาใช้ในโลโก้ รวมทั้งรวมทั้งโทนสีทอง ที่ดูชัดเจนในพื้นสีอ่อน งานออกแบบที่ได้จึงเน้นให้มีควาเรียบง่าย อ่านออกได้ชัดเจน และสื่อสารถึงธุรกิจได้อย่างชัดเจน

ราคาเริ่มต้น

1,500 บาท

ราคาจะสามารถแจ้งให้ทราบได้เมื่อได้รับรายละเอียดงานที่ต้องการเบื้องต้น

ลูกค้าเตรียมข้อมูลดังนี้
เพื่อประเมินราคาจัดทำ

  1. ต้องการงานสไตล์ไหน?
  2. ต้องการให้มีรูปภาพ สัญลักษณ์ในโลโก้?
  3. ข้อความที่ต้องการใส่
  4. ต้องการโทนสีอะไร?
  5. ตัวอย่างรูปแบบสไตล์งานเพื่อเป็นแนวทาง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ไลน์ไอดี phpinlove

ติดต่อ Line ID : phpinlove